Egyesületünkről:

Hunyadi Horgászegyesület története


Egyesületünk 1982-ben jött létre. Alapítóink katonatisztek voltak és a régi Helyőrségi klub adott helyet az egyesületnek. Pár évvel később a rendőrség tiszti állományából is többen csatlakoztak. Körülbelül 2-3 év eltelte után már civilek is lehettek az egyesület tagjai. Ez idő alatt csatlakoztunk a Zala Megyei Horgász Szövetséghez. A Helyőrségi klub megszűnése után az iroda funkciója is megszűnt ezért a mindenkori elnök lakására volt az iroda bejelentve. 2005 évtől már külön irodája lett az egyesületnek, melyet a Landorhegyi úton bérelt, ez már egy biztos pont volt a horgászaink számára, ekkor már a taglétszáma meghaladta az 1830 főt. Egy rossz döntés miatt sajnos 2013-ban 382 főre csökkent a tagok létszáma. 2014-ben új vezetés került az egyesület élére, így 2018-ban már 861 főre duzzadt az egyesület taglétszáma. 2015-ben a vezetés indítványozta egy saját iroda megvételét, melyet a közgyűlés meg is szavazott. Azóta a horgászok a Zalaegerszeg Jákum Ferenc út 1/b-ben kereshetik fel az irodát. Szakmai hozzáértésből fakadóan már a következő évben informatikai fejlesztést hajtottunk végre, hogy meg tudjunk felelni az új követelményeknek, majd ezt 2018-ban tovább fejlesztettük. A jelenlegi informatikai rendszerünk lehetővé teszi horgászaink gyors, szakszerű ügyintézését. Az egyesületünk több évre visszamenőleg is rendelkezik Lentiben egy telephellyel, mely a Mura vidék kiszolgálására szakosodott, ami szintén megfelel a magas szintű követelményeknek.

Egyesületünk célja minél nagyobb taglétszám elérése, rendezvények lebonyolítása, versenyeken való sikeres részvétel, társkapcsolatok ápolása, valamint a nemzetközi kapcsolataink ápolása.

Egyesületünk a horgász okmányok teljes körű ügyintézésével foglalkozik.