Védett és fogható halfajok:

Védett halaink:


A Horgászrendekben nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Horgászrendje és a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló CII. Törvényben foglaltak az irányadóak.

Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és rekreációs halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma
A tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra, vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Amennyiben a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra, vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.

A haltest hossza alatt az orrcsúcstól a farokúszó tövéig a hal oldalán mért távolságot kell érteni! Az itt leírtakhoz képest egyes vizeken a helyi horgászrend eltéréseket tartalmazhat!

A hazai védett halfajok listája és eszmei értéke:


Halfaj Latin név Eszmei érték Kép
Állas küsz Chalcalburnus chalcoides 10.000 Ft

Botos kölönte Cottus gobio 10.000 Ft

Cifra kölönte Cottus poecilopus 10.000 Ft

Dunai nagyhering Caspialosa kessleri 2.000 Ft

Felpillantó küllő Gobio uranoscopus 50.000 Ft

Fenékjáró küllő Gobio gibio 2.000 Ft

Fürge cselle Phoxinus phoxinus 2.000 Ft

Gyöngyös koncér Rutilus frisii 2.000 Ft

Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 10.000 Ft

Homoki küllő Gobio kessleri 10.000 Ft

Kövicsík Noemacheilus barbatulus 2.000 Ft

Kurta baing Leucaspius delineatus 2.000 Ft

Leánykoncér Rutilis pigus 10.000 Ft

Pénzes pér Thymallus thymallus 10.000 Ft

Réti csík Misgurnus fossilis 2.000 Ft

Selymes durbincs Gymnocephalus schraetze 10.000 Ft

Sima tok Acipenser nudiventris 10.000 Ft

Sőregtok Acipenser stellatus 10.000 Ft

Sujtásos küsz Albunoides bipunctatus 2.000 Ft

Széles durbincs Gymnocephalus balon 2.000 Ft

Szivárványos ökle Rhodeus sericeus 2.000 Ft

Törpecsík Sabanajewia aurata 2.000 Ft

Vágócsík Cobitis teania 2.000 Ft

Vágótok Acipenser gueldenstaedti 10.000 Ft

Vaskos csabak Leuciscus souffia 10.000 Ft

Viza Huso huso 10.000 Ft(forrás: a MOHOSZ hivatalos oldala)

Fokozottan védett fajok:


Halfaj Latin név Eszmei érték Kép
Dunai ingola Eudontomyzon mariae 100.000 Ft

Tiszai ingola Eudontomyzon danford 250.000 Ft

Dunai galóca Hucho hucho 100.000 Ft

Lápi póc Umbra krameri 100.000 Ft

Magyar bucó Zingel zingel 100.000 Ft

Német bucó Zingel streber 100.000 Ft

Petényi (magyar) márna Barbus meridionalis  (peloponnesius)   100.000 Ft